Menü
Rezervasyon
Sizi Arayalım
444 36 64

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

NG PHASELIS BAY (NG KÜTAHYA SERAMİK PORSELEN TURİZM A.Ş.)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ AMACI

Bugüne kadar NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince misafirlerimizden ya da misafir adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)” olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, misafirlerimizin, misafir adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin misafirleri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

VERİ İŞLEME AMAÇLARI

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) in kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve misafirlere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay), topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)’ in sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece misafirlere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

Kişisel verilerin silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve veri güncelliği
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , misafirler ya da NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve veri güvenliği
Kişisel veriler gizlidir ve NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve misafirlerimizin ve misafir adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

MİSAFİR, MUHTEMEL MİSAFİR VE İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI VERİSİ

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlemekteyiz.
Bu kapsamda işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
- Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, beraberindeki misafirin/misafirlerin adı-soyadı, uyruk, doğum yeri ve tarihi; TC kimlik, ehliyet ve pasaport numaraları (verildiği tarih ve yer dahil).
- İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi.
- Finansal Bilgileri: Mobil fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, ödeme kartı numarası ve diğer ödeme bilgileri,
- Sadakat Programı üyelikleri, satın alınan ürün veya hizmetlere yönelik bilgiler.
- Misafir yorum, geri bildirim ve şikayet verileri: Konaklama, pazarlama ve iletişim alanındaki özel tercihler; markalar ve tesisler hakkındaki değerlendirmeler, görüşler ya da şikayetler.
- Diğer: Rezervasyonlara ilişkin bilgiler, seyahat geçmişi; yarışma, çekiliş veya pazarlama programlarına katılım, tesise ulaşım için kullanılan araçların bilgileri; rezerve edilen otel, hava yolu ve kiralık araba paketleri; tesislerde konaklamak için bağlantılı olduğu gruplar, sık uçan yolcu veya Seyahat Ortaklık Programı üyelikleri ve üye numaraları, üyelik ve hesap başvurularında verilen bilgiler.


Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
Misafirlerimiz ve muhtemel misafirlerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, misafirin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde misafirlerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın misafir adaylarımızın (muhtemel misafir) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Tesislerde sunulan hizmetleri yönetmek, analiz etmek ve geliştirmek amaçlı veri işleme
- Verilen hizmetlerin ölçümlenmesi amacı ile anket çalışması yapmak,
- Sair kanunlar çerçevesinde verilen iletişim izinleri doğrultusunda misafirlerle pazarlama amaçlı iletişim kurmak,
- Oteldeki konaklamalar sırasında tesis ve genel adap kuralları dışında davranışlarda bulunan misafirler ile ilgili iç yazışmaların yapılması ve bu bilgiler doğrultusunda liste hazırlanması,
- Misafirlerin sosyal mecralar, blog, yorum portalları vb. alanlardaki yorumlarının, verilen hizmetin geri dönüşünün analiz edilebilmesi amacı ile sisteme kaydedilmesi,
- Misafirlere sunulan hizmetlere ait verilerin işlenerek kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi sunmak üzere Satış ve Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak.

Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında misafirlerle ilişkilerimizi yönetmek
- Tesise giriş öncesi telefon görüşmesi yapmak,
- Misafir Sadakat Programı yönetimi,
- Sadakat Programı, kart baremleri, bir sonraki karta geçiş işlemleri ve benzeri konularda misafirlerin soruların yanıtlamak,
- Pazarlama faaliyetlerini doğru yönetebilmek amacı ile rezervasyon geçmişi, seyahat tercihleri ve alınan hizmetler ile ilgili verilerin işlenerek segmentasyon (bölümleme) yapılması,
- Yorum portalları, şikâyet sayfaları, sosyal medya mecralarındaki alınan hizmetler ve tesislerimiz ile ilgili iddiaları/şikayetleri yönetmek,
- Misafirlerin kişisel bilgi verilerini güncel tutmak ve analitik amaçlar için üçüncü taraf kaynaklardan alınacak verilerle birleştirmek
Misafirlerimizin tesiste a la carte, spa hizmetleri rezervasyonlarını yönetmek.

E-fatura & E-arşiv Fatura
Bu program kapsamında; misafir otomatik olarak sisteme kaydedilir ve tesise ilettiği e-posta aracılığıyla fatura gönderimi sağlanır. Tesise girişte verilen ya da sonrasında başvurularak güncellenen e-posta adresinin doğru ve bu iletişim için tercih edilen e-posta adresi olduğundan emin olmak, misafirin sorumluluğundadır. Eğer bu e-posta adresini kullanarak bir başka aile bireyi ya da kişiler için rezervasyon yapılırsa, ilgili faturanın e-faturası, e-posta sahibinin adresine gönderilir.
e-Fatura; Elektronik ortamda hazırlanan, kağıda basılmayan ve sunucular tarafından alıcı ve/veya satıcıya iletilen faturalardır. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Usul Kanunu 397 sıra nolu VUK tebliğiyle hayata geçirilerek, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamaya girmiştir.
VUK gereği e-Fatura’da, bir faturanın içinde yer alması gereken tüm bilgiler bulunurken, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı fatura iletimi elektronik ortamda gerçekleşmektedir.
e- Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân sağlayan uygulamadır. e-Arşiv Faturasında e-Fatura Uygulaması’na kayıtlı mükellefler için oluşturulan faturalar dışındaki tüm faturalar, e-Arşiv Faturası olarak isimlendirilmektedir.

Reklam amaçlı veri işleme
6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun‎ ve Ticari Elektronik İletiler Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak önceden onay alınan misafirlerimize reklam amaçlı elektronik posta gönderilmektedir. Mevzuat uyarınca belirlenen onayın detaylarına NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) riayet etmektedir. İletişim onayı yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracılığıyla alınabilir. Ad, Soyad, Etkinlik, Acenta, Sadakat kart bilgileri, Şehir, Ülke ve Eposta bilgilerinden bazıları ve/veya hepsi hizmet sağlayıcı Setrow ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde paylaşılmaktadır.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.
Bu çerçevede siz misafirlerimizin tesislerimizde konaklaması esnasında bizlere verdiği eposta gönderim izni 4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 30998 sayılı Yönetmelik’e uygun olarak Hizmet Sağlayıcılar'ın arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemi olan İYS ile paylaşılacaktır. Dilerseniz konu hakkında daha detaylı bilgi için https://iys.org.tr üzerinden İYS web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Şirketin veri işlemesi
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay), hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. Tesislerimiz Covid-19 kapsamında çıkan genelge ve yasal düzenlemeler gereği size ve yakınlarınıza ait sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere bazı kişisel veriler talep edebilir. Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir.
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Tesislerdeki Güvenlik Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) ziyaretiniz sebebiyle elde edilen güvenlik kamerası görüntüleriniz hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten sonra ise verileriniz imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel veriler, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve “NG Topluluğu” iştirakleri ile paylaşılabilir.

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  in iş ortaklarına,
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  in tedarikçilerine,
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  in çözüm ortaklarına,
» “NG Topluluğu” nun iştiraklerine.

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) , kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.ngphaselisbay.com adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay), başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

 

GİZLİLİK İLKESİ

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay) tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve misafirlerimizin ve misafir adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

 

DENETİM

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay), kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

İHLALLERİN BİLDİRİMİ

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay), kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili www.ngphaselisbay.com/tr/kisisel-verileri-koruma-kanunu adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin

Tüm başvurular www.ngphaselisbay.com/tr/kisisel-verileri-koruma-kanunu sayfalarında da duyurulduğu üzere, sayfada yer alan formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek iadeli taahhütlü mektup ile form üzerindeki adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Başvuru formu için tıklayınız

VERBİS (VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ)

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirilen Veri Sorumlusu Bilgilerine aşağıdaki kısa yollardan erişilebilir.
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER:

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. (NG Phaselis Bay)  bu sayfadaki beyanlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Web sitesinin ana sayfasında güncel “Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası” na ulaşılmasını sağlayan bir bağlantı mevcuttur.
Politikanın en son ne zaman güncellendiği ve güncelleme numarası bu metnin sonunda belirtilmektedir.
Politikada yapılan her değişiklik, değiştirilmiş beyanın sitede yayınlanmasıyla birlikte geçerli olur.
Bu tür değişiklikleri takiben siteyi, ürün ve hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak o dönemde geçerli olan değiştirilmiş politikayı kabul ettiğinizi gösterir.

İLETİŞİM

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Atatürk Bulvarı Çalca Mah. 8. Km. 43100 Merkez / KÜTAHYA