Menü
Rezervasyon
Sizi Arayalım
444 36 64

NG Family Card Sözleşmesi

1. "NG Family Card" NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş, NG Phaselis Bay’in sadakat programı hizmet ürünüdür.
2. "NG Family Card" sadakat programı üyesi olabilmek için, başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.
3. Üyelik başvuru formunun doldurulması, başvurunun kabul edildiği anlamına gelmez. NG Phaselis Bay tarafından "NG Family Card" sadakat programına kabulünüz ile ilgili bilgilendirme e-posta veya sair mobil uygulamalar yolu ile tarafınıza gönderilecektir.
4. "NG Family Card" sadakat programına dahil olarak program avantaj ve indirimlerinden faydalanabilmek için 18 (onsekiz) yaşından büyük olmak gereklidir.
5. "NG Family Card" sadakat programı ve bunu temsil eden Pure, Unique, Iconic ve Black üyelik kartlarının mülkiyeti NG Phaselis Bay’e aittir. Bu kart, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine tabi değildir ve NG Phaselis Bay tesisi ile sınırlı olarak kullanılır.
6. "NG Family Card" sadakat programı NG Phaselis Bay’de yapılacak bireysel harcamalarda geçerlidir. Sadakat programı üyelerine kapsamı ve yararlanma koşulları NG Phaselis Bay tarafından belirlenen ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler ve avantajlardan yararlanma imkânı sunar.
7. "NG Family Card" sadakat programı, sadece ismine tahsis edilen bir gerçek kişi (odada konaklayan birincil kişi) tarafından kazanım için kullanılabilir.
8. Üyenin; puan kazanımı, üyelik kartının iadesi/değiştirilmesi ile ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler ve avantajların kullanılması aşamasında "NG Family Card" sadakat programına ait kartı ile birlikte nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb. kimliklerini NG Phaselis Bay çalışanlarına ibraz etmesi güvenlik gereği talep edilebilir.
9. "NG Family" sadakat programının sunduğu ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler ve avantajlar, NG Phaselis Bay tarafından belirlenen kapsam ile sınırlıdır. Aksi NG Phaselis Bay tarafından açıkça belirtilmedikçe, sunulan başka avantalar ile aynı anda kullanılamaz, diğer ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, hediyeler, avantajlar veya indirimlerle birleştirilemez.
10. NG Phaselis Bay, dilediği zaman, herhangi bir sebep göstermesine ve üyeye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve üyenin NG Phaselis Bay gerekli hallerde "NG Family Card" sadakat programına ilişkin üyeliğini üyeliğini sona erdirebilir; işbu sözleşmeyi feshetmeksizin üyenin NG Phaselis Bay gerekli hallerde "NG Family Card" sadakat programına ilişkin üyeliğini kısmen veya tamamen kısıtlayabilir, engelleyebilir ve/veya askıya alabilir. Bu halde, NG Phaselis Bay, üyenin uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.
11. NG Phaselis Bay, dilediği zaman, herhangi bir sebep göstermesine ve üyeye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın, "NG Family Card" sadakat programının sunduğu ayrıcalıklı hizmetler, kampanyalar, promosyonlar, indirimler, hediyeler ve avantajları geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen devre dışı bırakmaya, iptal etmeye ve değiştirmeye her zaman yetkilidir.
12. "NG Family Card" sadakat programı kapsamında verilmiş kartın çalınması veya kaybolması halinde, kart sahibi bu durumu NG Phaselis Bay’e bildirerek yeni kart talep edebilir.
13. NG Phaselis Bay, başta 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesine/ korunmasına ilişkin mevzuata uyum konusunda azami özeni ve çabayı göstermekte ve özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasını gözeterek, kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve işlenmesi konusunda, temel prensipler belirlemekte ve bu prensiplerin uygulanması için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda NG Phaselis Bay, üyenin gerek "NG Family Card" sadakat programına kayıt sırasında paylaşmış olduğu kişisel verileri, NG Family Card Sadakat Programı Kart Üyeliği Aydınlatma Metni dahilinde yer alan usul ve esaslar dahilinde işlemekte ve aktarmaktadır.
14. Üye, NG Phaselis Bay’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu sözleşmeyi, işbu sözleşmeden doğan hak, alacak, borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
15. İşbu sözleşmenin akdi ve uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri’nde ve İcra Daireleri’nde çözümlenecektir.
16. Üye, işbu sözleşmenin akdi ve uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıklarda, NG Phaselis Bay’in ticari defter ve kayıtlarının esas alınacağını, geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
17. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya şartının hükümsüz, geçersiz, icra edilemez ve eksik olması halinde, işbu sözleşmenin diğer hüküm ve şartları tamamen yürürlükte kalacaktır. Böyle bir durumda, işbu sözleşme, ilgili hüküm ve şart işbu sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve uygulanacaktır.
18. NG Phaselis Bay, tamamen kendi takdirine olmak üzere, dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin, işbu sözleşmeyi tek taraflı şekilde değiştirebilir.
19. Üye, NG Phaselis Bay’e başvuru formu ile vermiş olduğu bilgilerin doğru, gerçeğe uygun, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri güncelleyeceğini; aksi halde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
20. Üye, "NG Family Card" sadakat programı ile ilgili herhangi bir soru, öneri, şikâyet ve taleplerini, NG Phaselis Bay’in [email protected] adresine gönderebilecek, çağrı merkezi ile iletişime geçebilecektir.