Menü
Rezervasyon
Sizi Arayalım
444 36 64

Kurumsal Sorumluluk

VİZYONUMUZ;

Üstün kalite ve hizmet anlayışından ödün vermeyen Sunduğumuz tüm hizmetlerde “ilk ya da en iyisi
olmak” prensibini benimseyerek, misafirlerin ve çalışanların tercih ettiği dünya çapında bir marka
olmak.

MİSYONUMUZ;

Değerlerimizi koruyarak misafir ve çalışan memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutmak.

DEĞERLERİMİZ;

• Sürekli gelişme ve yenilikleri takip etme,
• Topluma faydalı ve çevreye saygılı olma,
• Hizmet ve ürün kalitemizden asla ödün vermeme,
• Misafir ve çalışanlarımızın sürekli mutluluğunu sağlama,
• Açık iletişim içinde olma
• Etkin ekip çalışması ve aile ruhu yaratma,
• Çalışanların eğitimine önem verme,

SÜRDÜRELEBİLİR POLİTİKALARIMIZ

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan hakları beyannamesinin de belirttiği üzere;“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.” bilinciyle hareket etmek. Bu bilinci çalışanlara aşılamak.

 • Bunun için toplumumuzun bireylerini onları güçlendirerek, farkındalıklarını arttırarak, haklarını gözetip koruyarak bedensel ve ruhsal bütünlüklerini korumak
 • Kişisel bilgilerin korunmasını sağlamak
 • Geliştirilebilir bilgiye erişim için yollar belirlemek ve oluşturmak

 

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Topluluklarımızdaki en kırılgan bireylerin korunmasını sağlamak hepimize düşen bir görevdir.

Bu görev için;

 • Çocukların özel koruma ve destek hakkına özen göstermek ve bunu sağlamak.
 • Bütün çocukların barış, onur, anlayış, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ortamı içinde büyütülmesi için uygun ortamları temin etmek ve korumak.
 • Çocukların sağlıklı gelişim hakkı için onları istismardan korumak, gözetlemek, ilgili kuruluşlara bildirim yapmak
 • Tesis içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunacak, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar /imkanlar sunmak
 • Çocuk istismar türleri (fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal) ve istismarın ihbarına dair toplumsal yükümlülüklerimizi içeren eğitimler vermek
 • Çocukların gelişimi için yetkin kişilerin istihdam edilmesi ve devamlı gelişimlerinin sağlanması

 

ÇEVRE KORUMA POLİTİKASI

Canlıların nesillerini tehdit etmeden yaşanılabilir sürdürülebilir bir ortam oluşturmak için;

 • Tasarruf tedbirlerinin devamlı gelişimini sağlamak
 • Tasarruf bilincini aşılamak
 • Enerji verimliliğinin devamlı gelişimi için inovaktif yaklaşım geliştirmek
 • Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırmak
 • Atıkların azaltarak ve geri veya ileri dönüşüm projeleri geliştirmek/uygulamak
 • Acil durumlarda minimum zarar için ilgili önlemlerin almak
 • Acil durum risklerini en aza indirmek için kişileri bilinçlendirmek
 • Biyoçeşitliliğinin farkındalığının sağlanması ve korunması için bilinçlendirme çalışmaları yapmak

 

SATINALMA POLİTİKASI

 • Zorunlu olmayan durumlar dışında ürün ve hizmet tedariği sürecinde yerel firmalar ile çalışılmak
 • Organik, MSC, FSC gibi sertifikalara sahip olan ve sürdürülebilirliği önemseyen firmalarla çalışılmak
 • Ekipman tedariğinde enerji sınıfı yüksek su tasarrufu sağlayan ekipmanların tercih etmek
 • Atık oranını en aza indirebilecek veya geri dönüşümü mümkün olan ambalajlı ürünleri tercih etmek

 

KURUMSAL İLETİŞİM POLİTİKASI

 • Kurumsal yönetim ilkelerini açık, şeffaf, profesyonel, güvenilir ve adaletli olarak sürdürülebilirlik esasları ile sağlamak
 • Ulusal ve uluslararası yasal süreçlere uyumlu çalışmak
 • Çalışanların eşitlik ilkesine bağlı kalarak haklarını gözetmek
 • Çalışanlarımızı cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, inanç, maluliyet gibi ayrımlar yapmadan profesyonel olarak yetkinliklere göre işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmek ve buna yönelik olarak kariyer planlaması yapılmak
 • Çalışanların fikirlerini özgürce beyan edebileceği sistemler oluşturarak gelen geri bildirimleri ile sürekli iyileştirmeler sağlamak ve sorunlarını göz önünde bulundurmak
 • Performansların devamlı izlenerek eşit adaletli kariyer planlaması yapılmasını sağlamak
 • Performans kriterleri ve çalışan ihtiyaçların gözetilmesi sağlanarak gelişim için eğitimlerin planlayıp eğitim etkinliklerinin değerlendirilmek
 • Firmamız tarafından sağlanan yan haklar, sosyal haklar ve ödüllendirme sisteminden tüm çalışanların faydalanmasını sağlamak
 • Çalışanlarımızı cinsel tercih, yaş, cinsiyet, etnik köken, inanç, maluliyet gibi ayrımlar yapmadan tüm çalışanlarımızın fiziksel veya ruhsal sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlamak için çalışma koşullarını devamlı takip ederek iyileştirilmeler yapmak
 • Kadınların iş hayatına katılımının ve farkındalığının arttırılması için özel organizasyonlar planlanmak
 • Kadınların yönetim kadrosunda yer alması adına farkındalıklarını güçlendirilmek
 • Gelişen teknolojiye uygun olarak iş geliştirmeleri yaparak çalışanların bu inovasyona uyum sağlaması adına eğitimler planlamak

KEMER BÖLGESİ EKOLOJİ VE BİYOÇEŞİTLİLİK

Kemer orkidesi (Ophyrys climacis)

Tip lokasyonu Kemer Kesme Vadisi’dir. Salep hammaddesi elde etmek amacıyla toplanması sebebiyle habitatları üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Yayılış alanı darlığı ile kritik olarak tehlike altındaki endemik bitki türüdür.

 

Olimpos safranı (Crocus wattiorum)

Bilim dünyasına tanıtıldığı tip lokasyonu Kemer Kesme Vadisi’dir. Toplanma ve bölgedeki yayılış alanı darlığı nedeniyle kritik olarak tehlike altındadır.

 

Bitki Çeşitliliğimiz

NG Phaselis Bay'de bazı doğal yayılım bitkiler mevcuttur.

 

Keçi boynuzu (Ceratonia siliqua)

 

Mersin (Myrtus communis)

 

 

Zakkum ağacı (Nerium oleander Linneaus)

 

Kızılçam (Pinus brutia)

 

Gebre otu (Capparis Spinosa)

 

Ağaç Fundası (Erica manipuliflora)

 

Sandal Ağacı (Arbutus andrachne L.)